• Log Ind
  • Opret Konto
  • Find Forhandler
INTET SALG TIL PRIVATE - FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER HER


Generelle Vilkår

 

1. Betingelser for brug

Adgang til og brugen af denne hjemmeside, både i Storbritannien og internationalt, er leveret af Sparex Limited (UK) på nedenstående vilkår. Disse vilkår kan ændres uden varsel, så disse bør kontrolleres regelmæssigt. Fortsat brug af denne hjemmeside vil blive anset for accept af de opdaterede eller ændrede betingelser.

2. Copyright

Alle ophavsrettigheder, varemærker, design, patenter og andre rettigheder, i og på denne hjemmeside, tilhører Sparex Limited eller dets licenshavere. Alle rettigheder forbeholdt. Reproduktion af dele af eller hele indholdet af denne hjemmeside i enhver form er forbudt, undtagen til godkendte forhandleres interne brug og må ikke kopiers eller deles med en tredjepart. Alle meddelelser om ophavsret i det oprindelige materiale skal bibeholdes. Denne hjemmeside må ikke modificeres eller ombygges på nogen måde til kommercielle formål. Tilladelsen til kopiering hos godkendte forhandlere, giver ikke mulighed for inkorporering af materialet eller dele af det, på nogen anden hjemmeside, elektronisk søgesystem, offentliggørelse eller andet arbejde (hverken papirkopi, elektronisk eller på nogen anden måde). Sparex Limited er ikke ansvarlig for eventuelle filoverførsler.

3. Forbehold

Sparex Limited giver ingen direkte eller indirekte garantier eller erklæringer om:

(a) at indholdet af denne hjemmeside (herunder, uden begrænsninger, noget med hensyn til kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egnethed til formålet, af dette indhold). Oplysningerne på denne hjemmeside udgør ikke råd eller anbefalinger, eller

(b) at indholdet af nogen anden hjemmeside henvist til eller indhentet af hyperlinks eller på anden måde gennem dette websted (" Third Party Site"). Sparex Limited er ikke ansvarlig for skader, tab (hverken direkte, indirekte eller følgeskader), udgifter, gæld, tab af fortjeneste eller omkostninger, som følge af brugen af, adgangen til, eller i tillid til de oplysninger, som dens ansatte, repræsentanter eller underleverandører i forhold til, indeholdt i eller tilgængelig via sin hjemmeside. Sparex Limited støtter ikke eller godkender indholdet af en tredjemands hjemmeside, ej heller vil Sparex Limited have noget ansvar i forbindelse med noget af de herunder, men ikke begrænset til, erstatningsansvar, som følge af enhver påstand om, at indholdet af nogen tredjeparts hjemmeside krænker nogen lov eller rettigheder for nogen person eller er sjofel, nedgørende eller skandaløst. Sparex Limited garanterer ikke, at funktioner, materialer og information til rådighed på denne hjemmeside (og / eller linket til denne hjemmeside) vil være uafbrudt eller fejlfri, at fejl vil blive rettet, eller at denne hjemmeside eller dets server er fri for virus eller fejl eller andre elementer af destruktiv karakter. Brugeren af denne hjemmeside er ansvarlig for at gennemføre tilstrækkelige procedurer og virus kontrol (herunder anti-virus og andre sikkerhedskontroller) for at opfylde særlige krav til præcision og sikkerhed i data-input og output. Medmindre andet er angivet de produkter, der er anført på denne hjemmeside er Sparex produkter, og ikke fremstillet af Original Equipment Manufacturer (OEM). Originale navne, referencenumre og beskrivelser er udelukkende til sammenligning og indikerer eller antyder ikke, at produktet er fremstillet af OEM.

4. Generelt

Eventuel manglende eller forsinket håndhævelse af en rettighed i disse vilkår, giver ikke Sparex afkald til retten til at håndhæve denne ret. Disse vilkår er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i England og Wales, som skal have eksklusiv jurisdiktion over eventuelle tvister.

5. Fortrolighed

Personlige identitets oplysninger fra ordreformularer bruges til at sende ordrer, samt information om vores virksomhed og kampagner til vores besøgende. Denne information kan sendes til vore forhandlere eller andre samarbejdspartnere. Vi vil ikke give eller sælge personlige identitet oplysninger til nogen anden ekstern virksomhed til brug for markedsføring eller opsøgende salg. Vi vil opretholde fortroligheden af dine personlige identitets oplysninger. De vil kun blive brugt til at støtte dit kundeforhold med Sparex Limited, deres datterselskaber og samarbejdspartnere.

Om vores produkter

Med mindre andet er angivet, er de viste produkter Sparex produkter, og ikke fremstillet af Original Equipment Manufactorer (OEM). Originale navne, referencenumre og beskrivelser er udelukkende til sammenligning, og indikerer eller antyder ikke, at produkterne er fremstillet af OEM. Billederne er kun for illustration, og kan afvige fra det leverede produkt. Forbehold for trykfejl og prisændringer. Priserne kan ændres uden varsel.

Cookies er lokalt gemte tekstfiler, der typisk gemmer brugeroplysninger og søgehistorik, for at gøre brugen af hjemmesiden hurtigere, for den enkelte bruger. Sparex hjemmesiden benytter cookies til at assisterer dig med dine erfaringer på hjemmesiden. Sparex benytter IKKE tredje parts cookies eller videregiver cookie informationerne til tredje part for sporing eller målrettet marketing.

Copyright © 2006-2014 Sparex Ltd Sparex ApS er registreret i Danmark og har CVR Nummer 66 48 27 15