Handelsbetingelser:

Disse handelsbetingelser udgør hele aftalen mellem parterne og kan kun ændres skriftligt af den bemyndigede repræsentant for begge parter.

1. Priser

Priserne på hjemmesiden erstatter alle tidligere udsendte prislister. Priserne er eksklusiv moms.

Køber er også ansvarlig for at betale enhver emballageomkostning og eventuelle toldpligter, kontrolgebyrer, valutaomkostninger eller andre afgifter, der kræves i henhold til bestemmelserne i alle relevante love. Sparex forbeholder sig ret til at ændre alle priser, til enhver tid, uden forudgående varsel.

2. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske til Sparex i overensstemmelse med faktura indenfor løbende måned + 20 dage. Sparex vil udøve sin lovbestemte ret til at opkræve renter efter betalingsfristens udløb på alle forfaldne fakturaer. Renter beregnes med 2 % per påbegyndt måned.

3. Levering

Ordrer vil blive afsendt så snart det er praktisk muligt, men kan leveres i rater. Produkter, der ikke umiddelbart er til rådighed, vil normalt blive eftersendt hurtigst muligt.

4. Minimumsbestillingsantal

Det kan forekomme, at der på udvalgte produkter, er et minimum bestillingsantal (f.eks. 10 styk). Modtages ordre på mindre end det anførte minimums bestillingsantal, forbeholder Sparex sig retten til at ændre antallet.

5. Returnering

• Returnering kan KUN ske med forudgående aftale med Sparex.
• Returnering skal aftales senest 30 dage efter fakturadato.
• Alle produkter skal være i original indpakning og salgsbar tilstand.
• Returfragt på DKK 100,00 fratrækkes alle kreditnotaer.
• Returgebyr på 20% fratrækkes alle produkter.
• Specielt fremskaffede produkter tages ikke retur.
• Bemærk, gælder ikke i tilfælde af reklamationer, eller fejlleverede produkter.

6. Reklamationsret

Sparex garanterer fuldt ud for alle produkter på denne hjemmeside, mod materialebrud og produktionsfejl. Kan eventuelle fejl i materiale eller forarbejdning bevises, og Køber reklamerer senest 12 måneder fra fakturadatoen, vil Sparex reparere eller erstatte det reklamerede produkt. Findes det, at produktet er anvendt forkert eller misbrugt, vil eventuelle omkostninger pålægges Køber. Der vil ikke blive ydet erstatning til eventuelle omkostninger end produktets nettopris på købstidspunktet.

7. Annullering

Annullering af en ordre skal meddeles hurtigst muligt forud for afsendelsen af produkterne. Køber skal betale alle eventuelle omkostninger det pådrager sig, som følge af en annullering. Efter afsendelsen kan ordren ikke annulleres.

8. Manglende levering

Information vedrørende manglende levering skal være Sparex i hænde senest 24 timer efter modtagelsen.

9. Transportskader

Eventuelle transportskader skal meddeles senest 24 timer efter modtagelsen.

10. Ansvar

Det vil til enhver tid være købers ansvar, at kontrollere produktet før montering, for konstatering om produktet er rigtigt ved sammenligning med det afmonterede produkt. Der vil ikke blive ydet erstatning til eventuelle omkostninger end produktets nettopris på købstidspunktet.

11. Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til produkter leveret af Sparex, uanset om det er enkelte produkter eller del af et samlet produkt, tilhører Sparex Limited indtil totalbeløbet er indbetalt.

12. Force Majeure

Ingen af parterne skal være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til disse vilkår og betingelser, der er forårsaget af forhold uden for rimelig kontrol.

13. Købeloven

Ved tvivlsspørgsmål henvises til den enhver tid gældende danske lovgivning jfr. Købeloven.