Sparex Erhvervskunde? Husk at logge ind

1. Vilkår for brug

Adgang til, samt brugen af denne hjemmesiden, leveres af Sparex på nedenstående betingelser. Disse betingelser kan ændres fra tid til anden uden varsel, så de bør gennemgås regelmæssigt. Forsat brug af denne hjemmeside anses for accept af disse opdaterede eller ændrede betingelser.

2. Ophavsret

Alle ophavsrettigheder, varemærker, designrettigheder, patenter og andre intellektuelle ejendomsrettigheder på denne hjemmeside tilhører Sparex Limited eller dets licenstagere. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse af en del af, eller hele indholdet af denne hjemmeside, er forbudt i enhver form, andet end til personligt brug eller internt forretningsbrug, og må ikke kopiers og deles med en tredjepart. Alle ophavsrettigheder i det originale materiale skal bevares. Denne hjemmeside må ikke modificeres, adskilles, dekompilers eller ombygges på nogen måde til kommercielle formål. Tilladelsen til at kopiere til personligt brug og internt forretningsbrug tillader ikke inkorporering af materiale eller dele heraf på nogen anden hjemmeside, elektronisk system eller andet materiale (hvad enten det er papirkopi, elektronisk eller på anden måde). Sparex Limited er ikke ansvarlig for download af filer.

3. Ansvarsfraskrivelser

Sparex Limited giver ingen garantier, erklæringer eller tilsagn om:

(a) noget af indholdet på denne hjemmeside (herunder indhold, uden begrænsning, om kvalitet, nøjagtighed, fuldstændighed eller egenthed til formålet. Informationerne på hjemmesiden udgør ikke et råd eller en anbefaling; eller

(b) ethvert indhold på enhver anden hjemmeside, der henvises til eller tilgås via hyperlinks, eller på anden måde via denne hjemmeside (tredjepartshjemmeside). Sparex Limited er ikke ansvarlig for skader, tab (uanset om det er direkte, indirekte eller følgeskader), udgifter, passiver, tab af fortjeneste eller omkostninger som følge af brug af, adgang til eller tillid til oplysningerne fra dets medarbejdere, agenter eller underleverandører, i forhold til, indeholdt i eller tilgængelig via hjemmesiden. Sparex Limited påtegner eller godkender ikke indholdet på nogen tredjepartshjemmeside, og Sparex Limited vil heller ikke have noget ansvar i forbindelse med nogen af dem (herunder, men ikke begrænset til, ansvar som følge af påstand om, at indholdet af et tredjepartshjemmeside krænker enhver lov eller personrettigheder eller uanstændigt, ærekrænkende eller skandaløst.) Sparex Limited garanterer ikke, at funktioner, materialer og oplysninger, der er tilgængelige på denne tredjepartshjemmeside (og/eller linket til) vil være uafbrudt eller fejlfrie, at fejl vil blive rettet, eller at denne tredjepartshjemmeside eller dets server er fri for virus, fejl eller andre destruktive genstande. Brugeren af hjemmesiden er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og virustjek (herunder antivirus og andre sikkerhedskontroller) til at opfylde særlige krav til nøjagtigheden og sikkerheden af data input og output. Medmindre andet er angivet, er produkterne på denne hjemmeside Sparex produkter, og er ikke fremstillet af Original Equipment Manufacturer (OEM). Originale navne, referencenumre og beskrivelser er udelukkende til sammenligning, og indikerer eller antyder ikke, at produkterne er fremstillet af OEM.

4. Generelt

Det er muligt for både private og virksomheder at bestille. Betingelserne er gældende for både private forbrugere og erhvervskunder. Betingelserne kan være forskellige, om bestillingen foretages som forbruger, eller som erhvervskunde. Sparex' manglende eller forsinkede udøvelse eller håndhævelse af enhver ret i disse handelsbetingelser, afstår ikke Sparex' ret til at håndhæve denne ret. Ved tvivlsspørgsmål henvises til den enhver tid gældende danske lovgivning jf. Købeloven.

Personoplysninger

Personlige identitetsoplysninger fra bestillingsformularer bruges til at sende bestillinger, oplysninger om vores virksomhed og kampagner til vores besøgende. Disse oplysninger kan blive overført til vores forretningspartnere. Vi vil ikke give eller sælge personlige identitetsoplysninger til nogen anden ekstern virksomhed til brug i markedsførring eller opfordringer.

Vi opbevare dine personlige identitetsoplysninger fortroligt. De vil kun blive brugt til at understøtte dit kundeforhold med Sparex Limited, dets datterselskaber og forretningspartnere.