Deltag i vores korte spørgeskemaundersøgelse og hjælp os med at blive bedre!

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik er leveret af Sparex Limited ("Sparex") og dets datterselskaber, og tilknyttede virksomheder (som er angivet i tabellen i tillæg 2) sammen ("Sparex, "Vi" eller "Os") og refererer i vid udstrækning til indsamling og håndtering af data på Sparex hjemmesider (se tillæg 2 for detailjer om disse hjemmesider). Aktiverede vilkår, som ikke er defineret i denne politiks indhold, er defineret i ordlisten i slutningen af denne politik (se tillæg 1).

Denne privatlivspolitik informerer dig, om hvilke oplysninger der indsamles fra dig af Sparex, eller som du måtte give os, sammen med hvordan oplysningerne bliver behandlet af os. Sørg for, at du har læst denne privatlivspolitik, og at du forstår hvordan data indsamles fra dig. Sparex opfordre dig til regelmæssigt at gennemlæse denne politik, da den fra tid til anden kan ændres og opdateres.

Ved besøg på en Sparex hjemmeside accepterer, sammentykker du de fremgangsmåder, der er beskrevet i denne politik.


Hvordan oplysningerne indsamles


Sparex kan indsamle, og behandle, følgende data om dig:


Oplysninger som du giver os


Du kan give os oplysninger om dig, ved at udfylde formularer på Sparex hjemmesider, eller samtaler via telefon, email eller andet. Dette indeholder oplysninger, som du giver til os, hvis du registrerer dig for at bruge Sparex hjemmesider, abonnerer på vores service, søger efter produkter, bestiller en ordre, deltager i en konkurrence, modtager tilbud, deltager i en undersøgelse, eller indrapporterer et problem med Sparex hjemmesiden. Disse oplysninger, som du giver os, kan indeholde dit navn, adresse, email og telefonnummer.

Oplysninger der indsamles fra dig


Følgende data kan automatisk indsamles fra dig, når du besøger en Sparex hjemmeside:

 • Tekniske data, herunder IP-adressen (Internet Protocol), der bruges til at forbinde din computer til internettet, dine loginoplysninger, browser type og version, tidszoneindstilling, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform.
 • Information om dit besøg, herunder de fulde Uniform Resource Locators (URL) clickstream til, gennem og fra Sparex hjemmesider (inklusiv dato og klokkeslet). Produkter, du har set eller søgt efter, sidetidstider, downloadfejl, længden af besøg på bestemte sider, sideinteraktionsoplysninger (som rulning, klik og mus-over) og metoder, der bruges til at bladre væk fra siden.

Tredjeparts tjenester


Sparex bruger også en tredjeparts softwareudbyder, kaldet MailChimp, til at udsende nyhedsbreve. MailChimp gemmer dine personlige data på deres egne sikre servere (disse servere kan være udenfor det land, hvor du oprindeligt leverede dine data) og bruger kun disse oplysninger til at opfylde Sparex' specifikke krav.


Hvordan oplysningerne modtaget fra dig bruges


Oplysninger om dig kan blive brugt af Sparex på følgende måder, som tilladt i henhold til gældende love:

Oplysninger, som du giver til os, kan bruges på følgende måder:

 • Til at udføre vores forpligtelser, som følge af kontrakter indgået mellem dig og os, samt at give dig de oplysninger, produkter og tjenester, som du anmoder om fra os.
 • Til at give dig oplysninger om andre produkter og tjenester, der ligner dem du allerede har købt, eller forespurgt om.
 • Til at underrette dig om ændringer i vores service.
 • Til at sikre, at indhold fra Sparex hjemmesider præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer.

Hvordan oplysningerne indsamlet om dig bruges


Oplysninger indsamlet om dig kan blive brugt på følgende måder:

 • Til at administrere Sparex hjemmesider, og til interne processer, herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, forskning, statistisk og til undersøgelsesformål.
 • Til at forbedre Sparex hjemmesider for at sikre, at indholdet præsenteres på den mest effektive måde for dig og din computer.
 • Til at give dig mulighed for at deltage i interaktive funktioner i vores service, hvis du ønsker det.
 • Som en del af vores betræbelser på, at sikre Sparex hjemmesiderne trygt og sikkert.
 • Til at måle, og forstå, effektiviteten af reklamer der vises for dig og andre, samt at sikre, at vi kun leverer relevante tilbud- og reklamebudskaber til dig.

Lovpligtigt grundlag for behandling af persondata


Ved behandling af dine personoplysninger i forbindelse med de formål, der er fastsat i denne politik, kan Sparex, alt efter omstændighederne, påberåbe sig nogle af de følgende retsgrundlag:

 • Vi har opnået din forudgående udtrykkelige samtykke til behandlingen.
 • Vi har en berettiget intersse i at udføre processen (herunder vores legitime interesser i, at drive vores forretning, leverer varer og tjenester til dig, oplyse dig om andre produkter eller tjenester, som kan have interesse for dig, og vedligeholde eller forbedre vores produkter eller tjenester), og der er ingen unødig risiko for dine rettigheder, friheder eller interesser.
 • Behandlingen er nødvendig i forbindelse med en kontrakt indgået med dig eller til din fordel.
 • Behandlingen er påkrævet af gældende love.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte vitale interesser om enhvert individ.
 • Ethvert andet lovligt grundlag, der er tilgængeligt i henhold til gældende love.

International overførsel af personlige data


Vi kan gøre brug af forarbejdningsfaciliteter, der kontrolleres eller drives af medlemmer af vores koncern, som er placeret i andre jurisdiktioner end den jurisdiktion, hvor dine personlige data oprindeligt blev indsamlet. Navnligt emailoplysninger, indhold og funktioner på hjemmesider, en app eller enhed kan leveres via servere udenfor din jurisdiktion (herunder, men ikke begrænset til, serverer i USA). Dine personlige data kan overføres til og behandles ved hjælp af disse servere eller andre behandlingsfaciliteter, som led i driften af hjemmesiderne, en app eller en enhed, eller i forbindelse med ethvert af de behandlingsformål, der er angivet i denne politik, samt altid at overholde bestemmelserne i gældende love (fx. ved at implementere EU-standardkontraktbestemmelser, hvor det er relevant). Disse overførsler er nødvendige for at kunne leverer vores produkter og tjenester til dig på en effektiv måde. Ved at leverer personlige data til Sparex under denne persondatapolitik, anerkender du, at dine personlige data kan overføres til internationale steder udenfor din jurisdiktion. Hvis du ikke ønsker at dine personlige data skal overføres til andre jurisdiktioner, skal du ikke give dine personlige data til Sparex, eller bruge Sparex hjemmesider, app's eller enheder.

Du kan også finde yderligere oplysninger vedrørende databeskyttelsen inden for AGCO Group i vores generelle politik til beskyttelse af personoplysninger.


Datalagring


Vi opbevarer kun dine personlige data, så længe vi har brug for sådanne personoplysninger i forbindelse med de formål, der er angivet i denne politik. Vi kan også være forpligtet til at bevare dine personlige data i længere tid, fx. hvor det kræves af gældende love.

Sparex giver registrerede mulighed for i løbet af deres levetid, at difinere de instruktioner, der skal følges efter deres død, med hensyn til deres personoplysninger. Skulle den registrerede gå bort uden at efterlade klare instruktioner om, hvordan man håndterer deres personoplysninger, kan vi også arbejde med nærmeste familiemedlemmer, og repræsentanter, for at fjerne personlige data for en afdød serson, hvor det er relevant. Under visse omstændigheder kan vi udlevere oplysninger til efterladte af afdøde registrerede hos Sparex, med rimelige oplysninger om de data der holdes om den afdøde. Vi skal ikke angive adgangskoder eller andre loginoplysninger. Enhver beslutning om at reagere på en anmodning om afdøde registrerede skal afvejes i forhold til forpligtelsen om at holde oplysningerne i sikkerhed.


Beskyttelse af dine personlige data

Alle oplysninger, som du giver til os, gemmes på vores sikre servere, eller på sikre servere, der drives af en tredjepart. Der hvor du har fået udleveret et kodeord, som giver dig adgang til visse dele af vores hjemmesider, er du ansvarlig for at holde denne kode fortroligt. Del ikke dit kodeord med nogen.

Desværre er transmissionen af information via internettet ikke helt sikker. Selvom robuste systemer er på plads for at sikre dine data, kan Sparex ikke garantere sikkerheden for dine data, der sendes til Sparex hjemmesider. Enhver transmission er på egen risiko. Når oplysningerne er modtaget, vil strenge procedure og sikkerhedsfunktioner blive brugt til at forhindre uautoriseret adgang.


Dine rettigheder


Det er dit ansvar at sikre, at dine personlige data, som Sparex har, er fuldstændig præcise og opdaterede. Med forbehold af gældende love, har du følgende rettigheder:

 • Retten til at anmode om adgang til eller kopier af dine personlige data, som vi behandler. For detailjer om adgang til oplysninger om dig og din virksomhed, bedes du kontakte [email protected]
 • Retten til at anmode om korrektion af eventuelle unøjagtigheder i dine personlige data.
 • Retten til af legitime grunde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
 • Retten til at kræve, med legitime grunde, sletning af dine personoplysninger behandlet af Sparex og/eller begrænsning af behandling af dine personlige data.
 • Retten til at overføre dine personoplysninger til en anden ansvarlig, i det omfang det er relevant.
 • Retten til at trække samtykke tilbage, der hvor dine personoplysninger behandles på grundlag af samtykke.
 • Retten til at indgive klager vedrørende behandling af dine personlige data hos en databeskyttelsesmyndighed.

Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder. Du kan benytte disse rettigheder ved at bruge de kontaktoplysninger, der findes i afsnittet "kontakt" nedenfor.


Ændringer i vores privatlivspolitik


Eventuelle ændringer, vi måtte gøre i vores privatlivspolitik i fremtiden, vil blive offentliggjort på denne side, og hvis det er relevant, også meddelt til dig via email. Du bedes derfor venligst vende tilbage ofte, for at se eventuelle opdateringer eller ændringer i vores privatlivspolitik. Din forsatte brug af vores hjemmesider betragtes som accept af vores privatlivspolitik.


Kontakt


Spørgsmål, kommentarer og forespørgsler vedrørende denne privatlivspolitik er velkomne, og skal sendes til [email protected]


Tillæg 1


Ordliste

I denne politik har kapitaliserede udtryk følgende betydninger:

 • Gældende love betyder, alle love, vedtægter eller bestemmelser, der gælder for de respektive AGCO datterselskaber.
 • Databeskyttelsesmyndighed betyder, en uafhængig offentlig myndighed, der her lov til at overvåge overholdelsen af databeskyttelsesloven.
 • Databeskyttelseslove betyder, alle gældende love i forbindelse med behandling af persondata.
 • Persondata betyder, alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person.

En identificerbar person er en, som direkte eller indirekte, kan identificeres ved henvisning til et identificikationsnummer, eller en eller flere faktorer, der er specifikke for hans eller hendes fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. Process eller behandling betyder, enhver handling eller et sæt af handlinger, der udføres på grundlag af persondata, også automatisk, herunder men ikke begrænset til, indsamling, registrering, organisering, opbervaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, blokering, sletning eller destruktion.

 

Datterselskabets adresse Datterselskabets navn Web URL
Storbritanien Sparex Limited UK gb.sparex.com
Australia Sparex Australia PTY Ltd au.sparex.com
Østrig Sparex GesmbH (Österreich) at.sparex.com
Belgien Sparex Belgium bvba be-frsparex.com / be-nl.sparex.com
Canada Sparex Canada Limited ca.sparex.com
Danmark Sparex Danmark, Sparex Limited ApS dk.sparex.com
Export Sparex Limited UK export.sparex.com
Frankrig Sparex S.A.R.L. fr.sparex.com
Tyskland Sparex Handels- und Vertriebs GmbH de.sparex.com
Irland Sparex (TA) Limited Ie.sparex.com
Italien Sparex Ges.m.b.H it.sparex.com
Holland Sparex Holland b.v. nl.sparex.com
New Zealand Sparex N.Z. Limited nz.sparex.com
Polen Sparex Polska Sp. z o.o. pl.sparex.com
Portugal Sparex Portugal-Importação e Comercio de Peças LDA pt.sparex.com
Spanien Sparex Agrirepuesto, S.L es.sparex.com
South Africa Sparex South Africa za.sparex.com
US Sparex Inc us.sparex.com